Obchodní podmínky

Provozovatelem obchodu je TOBAGO spol. s.r.o., Štěpánská 40, 110 00 Praha 1, telefon: 602 383 998,
e-mail: doutniky@doutnikypraha.cz, IČO: 25039075, DIČ: CZ25039075.

1. Zboží si můžete objednat na adrese:

TOBAGO spol. s.r.o., Štěpánská 40, 110 00 Praha 1, po baleních tak, jak je uvedeno u každé položky naší nabídky.
U každé položky je uvedena cena za jedno balení, v ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na doručení (poštovné a balné).
Nabízené zboží dodáváme poštovní dobírkou - obchodní balíkna adresu v České republice.
Pro potvrzení objednávky žádáme o uvedení Vašeho telefonního čísla.

2. Cena:

U každé položky v nabídce je uvedena cena za jedno balení (s DPH).
V celkové ceně zboží jsou zahrnuty veškeré zákonem předepsané daně (včetně DPH).

2.1. Dobírka - obchodní balík:

Naše zboží zasíláme na dobírku jako "obchodní balík" (tj. standardně pojištěná zásilka) jsou připočteny k ceně zboží poplatky za balné a poštovné 150,- Kč.

3. Dodací a platební podmínky:

Veškeré nabízené zboží dodáváme poštovní dobírkou - obchodním balíkem na adresu v České Republice, kterou uvedete ve své objednávce. Standardní doba expedice (rozuměno předání zboží k přepravě) je zpravidla do 2-4 pracovních dní od obdržení objednávky. Pokud doba expedice vychází na sobotu, neděli nebo jiný den, kdy pošta nepřijímá zásilky, posune se doba expedice na nejbližší možný další den. Dodavatel si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

4. Důležité poučení spotřebitele:

Kupující má do 14 dnů od objednávky právo odstoupit od smlouvy a smí zboží vrátit bez udání důvodu. V tomto případě chceme upozornit, že akceptujeme jenom zboží, kterého originální balení a garanční známky a kolky jsou NEPORUŠENÉ.

5. Reklamace:

Veškeré nabízené zboží je před zasláním kontrolováno. Dodává se v originálním balení a je přelepeno originální známkou pravosti jakož i tabákovým kolkem Ministerstva financí české republiky. Expedici zboží věnujeme mimořádnou péči. V případě, že by jste však obdrželi zboží poškozené, v neodpovídající kvalitě nebo množství, řiďte se prosím následujícími pokyny:

5.1. V případě, že obdržíte zásilku na poště v poškozeném obalu, zásilku nepřebírejte.

5.2. V případě, že zjistíte, že zboží není v pořádku až po rozbalení zásilky, pošlete celou zásilku včetně obalu, v kterém jste zásilku obdrželi, nejpozději do 3 dnů na adresu: TOBAGO spol. s.r.o., Štěpánská 40, 110 00 Praha 1

Upozorňujeme, že se nebudeme zabývat reklamací, pokud pošlete zpět jen část zboží z reklamované zásilky, nebo pošlete jen zboží bez obalu, v kterém jste zásilku obdrželi.

Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo objednávky, podrobný popis závady a popis toho jak závada vznikla. Do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č.40/1964 Sb., občanským zákonem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat, aby vadné zboží bylo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Upozorňujeme zákazníky, že v naší nabídce jsou pouze některé druhy doutníků baleny originálně (ā 3 ks, ā 4 ks ā 5 ks). Doutníky, které takto baleny nejsou, pocházejí z originálních krabic balených po 25 kusech.